Program Sorumlusundan

 

Sevgili Öğrenciler,

 

İşletme Yönetimi Ön Lisans Programı’nın amacı çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikli eleman gücünü yetiştirmektir. İki yıllık eğitim süresinde öğrencilere yönetim, pazarlama, insan kaynakları,muhasebe ve finansman konularındaki temel bilgiler öğretilmektedir. Birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü yapılan staj ile öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Program mezunlarına “İşletme Meslek Elemanı” unvanı verilir. Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir.

Program mezunlarımız, çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşlarının tüm bölümleri; büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümleri, yatırım ve finans kurumları ile kamu ve özel bankalarda iş imkânı bulabilmektedir.

Geleceğimizin güvencesi olan sizlere üniversite eğitiminizde rehberlik yapmak bizler için onur kaynağı olacaktır.

 

Yrd. Doç. Dr. Erkan YILDIZ