TANITIM

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILDIZ (Bölüm Başkanı / Program Sorumlusu)

Öğr. Gör. Dr. Çağla Pınar BOZOKLU

Öğr. Gör. Burçak KIZILTAN

 

İşletme Yönetimi Ön Lisans Programı’nın amacı çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikli eleman gücünü yetiştirmektir. İki yıllık eğitim süresinde öğrencilere yönetim, pazarlama, insan kaynakları, halka ilişkiler, muhasebe ve finansman konularındaki temel bilgiler öğretilmektedir. Birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü stajı ve dördüncü yarıyılda 14 hafta süreyle işyeri uygulama eğitimi alarak öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Program mezunlarına “İşletme Meslek Elemanı” unvanı verilir. Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyonları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Programın avantajları

İşletme Yönetimi Programı;

• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi ile donatır.

• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileştirme sağlar.

• Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen öğrenim ortamı oluşturur.

• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.

• Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.

• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları iş yerleri sağlamaya çalışır.

• Öğrencileri eğitim ücreti indirimleri ile destekler.

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

• Çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşlarının tüm bölümlerinde çalışma olanağı,

• Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümleri,

• Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları,

• Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi daireleri,

• Yatırım ve finans kurumları,

• Kamu ve özel bankalar.

Programın ayrıcalıklı yanları

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilmesi,

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer

tüm programlara geçişlerde değerlendirilmesine olanak vermesi,

• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verilmesi,

• Öğrencilere burs, %75 ve %50 oranlarında indirim sağlanması,

• İngilizce hazırlık eğitiminin isteğe bağlı olması,

• E rasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verilmesi,

• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlanması,

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile alana yönelik özellikli Lisans Bölümlerine geçiş olanağının olması.

 

 

Staj ve uygulamalı eğitim imkânları

İşletme Yönetimi Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak işletmelerin ilgili departmanlarında birinci yılın sonunda 30 işgünü süreyle yaz stajı ve dördüncü yarıyıllarında da 14 hafta süreyle işyeri uygulaması yapmak zorundadırlar. Staj ve işyeri uygulaması için gidilecek işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda gerekli yazışmalar yapılarak öğrenci istihdam edecek işletmeler bulunarak da yapılmaktadır. Program bünyesinde yapılan bu iki uygulama ile öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, değişik sektörleri tanıması ve istihdamın sağlanması hedeflenmektedir.

Programı ek puanla tercih edebilecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları için alan ve dal adları

• Büro Yönetimi Alanı ve Tüm Dalları

• Muhasebe ve Finansman Alanı ve Tüm Dalları

• Pazarlama ve Perakende Alanı ve Tüm Dalları

• Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Raylı Sistemler İşletme ve İşletmecilik (Demiryolu) Dalları

• Ulaştırma Hizmetleri Alanı ve Tüm Dalları

 

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

• Bankacılık

• Bankacılık ve Finans

• Bankacılık ve Finansman

• Bankacılık ve Sigortacılık

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

• Ekonomi ve Finans

• İşletme

• İşletme Bilgi Yönetimi

• İşletme Enformatiği

• İşletme-Ekonomi

• Lojistik

• Lojistik Yönetimi

• Muhasebe ve Finans Yönetimi

• Muhasebe ve Finansal Yönetim

• Muhasebe ve Denetim

• Restorasyon ve Konservasyon

• Uluslararası Girişimcilik

• Sağlık Yönetimi

• Sağlık İdaresi

• Sermaye Piyasası

• Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

• Sigortacılık

• Sigortacılık ve Risk Yönetimi

• Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

• Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

• Uluslararası Finans

• Uluslararası Finans ve Banka­cılık

• Uluslararası İşletme

• Uluslararası İşletmecilik

• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

• Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

• Uluslararası Ticaret

• Uluslararası Ticaret ve Finans

• Uluslararası Ticaret ve Finansman

• Uluslararası Ticaret ve İşlet­mecilik

• Uluslararası Ticaret ve Lojistik

• Yönetim Bilişim Sistemleri