İşletme Yönetimi Programı Staj Kriterleri

               İşletme Yönetimi Programı öğrencilerinin yaz döneminde zorunlu olarak yapmaları gereken 30 günlük staj eğitimleri; mesleki anlamda gelişimlerini, teorik olarak aldıkları derslerinin uygulamasını görebilmelerini, mesleki alanda kendilerini tanıtabilmelerini, ilgili alanda uzman kişiler ile iletişime geçebilmelerini sağlayabilmek için planlanmıştır. Bu eğitim için öğrencilerin gidebilecekleri firmalar/ kuruluşlar;

1-      Kamu Kurum ve Kuruluşlar

2-      Özel Kurum ve Kuruluşlar (Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Birinci Sınıf Tacirler ile İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan İkinci Sınıf Tacirler)

 • Üretici işletmeler,
 • Ticari İşletmeler,
 • Hizmet İşletmeleri

olarak sıralanabilir. Öğrencilerin ilgili kuruluş veya firmada staj süresinde alanına yönelik;

 • Firma/ Kuruluş Hakkında Temel Bilgiler,
 • Örgütsel Yapı ve İşleyişi,
 • Firmanın/ Kuruluşun Temel Ticari Faaliyetleri ve İşlemleri,
 • Firmanın/ Kuruluşun Pazar Araştırması, Pazara Giriş Stratejileri ve Müşteri İlişkileri,
 • Kullanılan Belgeler,
 • Firmanın/ Kuruluşun Yönetim Biçimi,
 • İşletme İçi ve İşletme Dışı Haberleşme Sistemleri,
 • Devlet Teşvikleri,
 • Firmanın/ Kuruluşun İnsan Kaynakları Bölümünün İşleyişi,
 • Standardizasyon,
 • Firmada/ Kuruluşta Kullanılan Muhasebe Paket Programlarına İlişkin Bilgiler,
 • Vergi İşlemleri ve Cezalar,
 • Firmanın/ Kuruluşun Finansal Planlama ve Kontrol Mekanizması
 • Üretim İşletmelerinde Uygulanan Üretim Tipi ve Aşamalarına İlişkin Bilgiler

konularına ilişkin bilgileri edinmeleri gerekmektedir.